Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane » RPO WD

RPO WD

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze rozpoczął realizację projektu „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” realizowanego  w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego  2014 – 2020 (RPO WD); Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie jaworskim.

 

W ramach projektu wsparciem zaplanowano objąć 143 osoby od 30. roku życia (z ustalonym I lub II profilem pomocy) pozostające w rejestrze osób bezrobotnych tut. Urzędu Pracy, w tym przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne, osoby po 50. roku życia, osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z terenów wiejskich, łączną kwotą 1 590 479,00 zł.

Wnioski spełniające wymogi formalno – prawne w ramach powyższych form realizowane będą na zasadzie do wyczerpania środków.

 

Osoby bezrobotne w wieku powyżej 29 lat zainteresowane aktywizacją w ramach form powyższego projektu proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta  w celu zakwalifikowania do udziału w realizowanym projekcie.

 

 

Liczba wyświetleń: 592
Rejestr zmian
Autor: Michał Wroński
Opublikował(a): Michał Wroński (2015-09-15 09:44:27)
Zredagował(a): Administrator (2017-08-31 11:51:30)