Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane » RPO WD

RPO WD

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze rozpoczął realizację projektu „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” realizowanego  w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego  2014 – 2020 (RPO WD); Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, które ukończyły 30. rok życia w powiecie jaworskim.

Zaplanowane formy wsparcia dla uczestników projektu:

W ramach projektu wsparciem zaplanowano objąć 158 osób od 30. roku życia (z ustalonym I lub II profilem pomocy) pozostających w rejestrze osób bezrobotnych tut. Urzędu Pracy, w tym przede wszystkim kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby po 50. roku życia, osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z terenów wiejskich.  Łączna kwota na realizację ww. form wsparcia to 1 571 944,00 zł.


Osoby bezrobotne w wieku od 30. roku życia  zainteresowane aktywizacją w ramach form powyższego projektu proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta w celu zakwalifikowania do udziału w realizowanym projekcie
.

 

Informacje udzielne są:

  • w siedzibie PUP w Jaworze, przy ul. Strzegomskiej 7 - pok.2 /tel. 0 76 729 11 02/, pok.3 /tel. 0 76 729 11 03/ oraz pok.6 /tel. 0 76 729 11 06/ lub
  • w Lokalnym Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Bolkowie przy ul. Kolejowej 10 - pok.1; nr tel. 0 75 7414 898.

 

Aktualności:

Wolne środki na szkolenia w ramach RPO (więcej informacji...).

 

Dokumenty do pobrania:

  •  Staż:

Lista obecności RPO
PRAWA I OBOWIĄZKI BEZROBOTNEGO SKIEROWANEGO NA STAŻ
Sprawozdanie z przebiegu stażu RPO
Wniosek o refundację kosztów opieki _staz_szkolenie_praca_RPO 2018
Rozliczenie kosztów opieki RPO
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż RPO_2018
Rozliczenie kosztów przejazdu stażu RPO

 

Liczba wyświetleń: 684
Rejestr zmian
Autor: Michał Wroński
Opublikował(a): Michał Wroński (2015-09-15 09:44:27)
Zredagował(a): Administrator (2018-08-10 13:05:39)