Jesteś tutaj: Strona główna » Telefony Urzędu Pracy

Telefony Urzędu Pracy

 

Dyrekcja
Imię i nazwisko pracownikaStanowiskoTelefonNr pokoju
Barbara Dziasek
Dyrektor
76-729-11-00
16
Jarosław Simon Zastępca Dyrektora 76-729-11-00 14

 

Dział Organizacyjno - Administracyjny
Imię i nazwisko pracownikaStanowiskoTelefonNr pokoju
Tomasz Gaździcki
Kierownik Działu
76-729-11-17
17
Edyta Matysiewicz-Biegun Inspektor (ds. kadr) 76-729-11-10 10
Katarzyna Lisowska Specjalista (ds. administracyjnych) 76-729-11-10 10
Katarzyna Gawron-Sobczyk Referent ds. obsługi sekretariatu i archiwum 76-729-11-24 9B
Marcin Kotecki Główny Specjalista ds. Informatyki i Bezpieczeństwa 76-729-11-55 19

 

Dział Finansowo - Księgowy
Imię i nazwisko pracownikaStanowiskoTelefonNr pokoju
Joanna Bukowska
Główny Księgowy - Kierownik Działu
76-729-11-11
21
Anna Kitta Inspektor (ds. Fuduszu Pracy i EFS) 76-729-11-29 20
Wiesława Chmielewska Starszy Inspektor Powiatowy (ds. Funduszu Pracy) 76-729-11-29 20
Agnieszka Siadkowska-Dobras Inspektor (ds. Funduszu Pracy,naliczanie wynagrodzeń) 76-729-11-22 21a
Klaudia Grad Specjalista (rozliczanie budżetu, windykacja) 76-729-11-09 20
Justyna Kida Specjalista (ds. programów - stażysta) 76-729-11-09 20
Marian Dudek Starszy Inspektor Powiatowy (naliczanie świadczeń) 76-729-11-18 18

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej
Imię i nazwisko pracownikaStanowisko /rodzaj prowadzonych sprawTelefonNr pokoju
Katarzyna Piwczyńska-Pisula Kierownik Działu 76-729-11-04 4
Bożena Anielewska Pośrednik pracy
Finansowanie/ dofinansowanie szkoleń zawodowych, studiów podyplomowych, kosztów uzyskania egzaminów i licencji
Realizacja bonów szkoleniowych
Refundacja kosztów przejazdu i kosztów opieki w związku ze skierowaniem na szkolenie
76-729-11-01 1
Gabriela Mediuch

Pośrednik pracy

Obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy
litery A-L

76-729-11-03 3
Anna Turek

Pośrednik pracy

Obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy
litery A-L

Oferty pracy międzynarodowe w ramach EURES 

76-729-11-03 3
Urszula Latawiec

Doradca zawodowy

Obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy
litery Ł-M-N

76-729-11-06 6
Dorota Kolankowska

Pośrednik pracy

Obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy
litery O-Ż

76-729-11-02 2
Anita Tomiałowicz

Doradca Zawodowy

Obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy
litery O-Ż

76-729-11-02 2
Zofia Piekielniak

Pośrednik pracy  
Obsługa Pracodawców:
informacja ogólna o usługach,
przyjmowanie ofert pracy,
rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi spoza UE,
zwolnienia grupowe 

76-729-11-05 5
Michał Wroński

Pośrednik pracy  
Obsługa Pracodawców:
informacja ogólna o usługach,
przyjmowanie ofert pracy,
rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi spoza UE,
zwolnienia grupowe 

76-729-11-05 5
Irena Sokół Pośrednik pracy
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
76-729-11-07 7
Katarzyna Paluszek Specjalista ds. programów 
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
76-729-11-27 7
Monika Broda
Specjalista ds. programów
Obsługa Pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego; 
Projekty i Programy
76-729-11-24 9 B
Anna Łuszcz Specjalista ds. programów - stażysta
Obsługa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój /PO WER/
76-729-11-24 9 B
Anna Tymciów Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Organizacja staży zawodowych
Realizacja Bonów na staż
Refundacja kosztów przejazdu i kosztów opieki w związku ze skierowaniem na staż
76-729-11-12 12
Justyna Palińska Pośrednik Pracy
Refundacja kosztów przejazdu i kosztów opieki w związku ze skierowaniem do pracy
Refundacja kosztów wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30. roku życia
76-729-11-13 13
Adrian Bartoń Pośrednik Pracy
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia
Organizacja Prac interwencyjnych, Robót publicznych, Prac społecznie użytecznych
Program Aktywizacja i Integracja
Realizacja Bonów na zasiedlenie
76-729-11-13 13

 

Dział Ewidencji i Świadczeń ul. Piłsudskiego 10 w Jaworze

Imię i nazwisko pracownikaStanowiskoTelefonNr pokoju
Anna Baczmańska Kierownik Działu 76-729-11-91 101
Monika Teodoridis Specjalista ds. ewidencji i świadczeń Informacja 76-729-11-91 101
Marzanna Lichman Specjalista ds. ewidencji i świadczeń 76-729-11-97 103
Anna Chalimoniuk 
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń    
Iwona Zarzycka Specjalista ds. rejestracji 76-729-11-95 102
Ewelina Mikołajczak-Białek Specjalista ds. rejestracji 76-729-11-91 102
Justyna Karpiej Specjalista ds. rejestracji 76-729-11-95 102
Iwona Płuciennik Specjalista ds. ewidencji i świadczeń 76-729-11-93 103

 

Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie ul. Kolejowa 10
Imię i nazwisko pracownikaStanowiskoTelefonNr pokoju
Jerzy Wojda
Specjalista ds. rejestracji
75-741-48-98
1
       
Liczba wyświetleń: 995
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-02 16:03:14)
Zredagował(a): Marcin Kotecki (2017-07-07 14:37:09)