Jesteś tutaj: Strona główna
ARCHIWUM STRONY: Stan treści i plików z dnia: 2019-02-01 11:54:05

RPO WD

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze rozpoczął realizację projektu „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” realizowanego  w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego  2014 – 2020 (RPO WD); Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy.

 

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, które ukończyły 30. rok życia zamieszkujących powiat jaworski.

 

Okres realizacji: od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.

 

Wartość projektu  – 1 729 600,00 zł

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia z ustalonym I lub II profilem pomocy, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj:

 • osób po 50. roku życia,
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób o niskich kwalifikacjach.

 

Formy wsparcia:

 • pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe,
 • staże (rekrutacja trwa),
 • szkolenia,
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • prace interwencyjne (rekrutacja trwa).


Osoby bezrobotne w wieku od 30. roku życia  zainteresowane aktywizacją w ramach form powyższego projektu proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta w celu zakwalifikowania do udziału w realizowanym projekcie
.

 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na poszczególne formy wsparcia i zrekrutowania pełnej liczby uczestników projektu.

 

Informacje udzielane są:

 • w siedzibie PUP w Jaworze, przy ul. Strzegomskiej 7 - pok.2 /tel. 0 76 729 11 02/, pok.3 /tel. 0 76 729 11 03/ oraz pok.6 /tel. 0 76 729 11 06/ lub
 • w Lokalnym Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Bolkowie przy ul. Kolejowej 10 - pok.1; nr tel. 0 75 7414 898.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Liczba wyświetleń: 711
Rejestr zmian
Autor: Michał Wroński
Opublikował(a): Michał Wroński (2015-09-15 09:44:27)
Zredagował(a): Administrator (2019-02-01 11:53:13)