Jesteś tutaj: Strona główna » Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie

Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie

Zadania

Od miesiąca stycznia 2011 roku w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze działa Lokalny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Bolkowie, przy ul. Rynek 36 (wejście od ul. Reymonta) . Do jego zadań należy:
                       

 1. Obsługa bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób niepełnosprawnych w zakresie:
  • udzielania wyjaśnień i informacji o ich podstawowych prawach  i obowiązkach w zakresie spraw prowadzonych przez Urząd, w tym o zasadach rejestracji, zasadach potwierdzania gotowości do podjęcia pracy, przyznawania i wypłacania zasiłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
  • potwierdzania gotowości do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • wyznaczania terminów i miejsc wypłat świadczeń,
  • przyjmowania oświadczeń o przychodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień do świadczeń bezrobotnego,
  • bieżącej aktualizacji danych bezrobotnych w aktach bezrobotnych oraz  w systemie informatycznym.

 2. Wydawanie zaświadczeń:
  • o statusie osób bezrobotnych,
  • o wysokości pobieranych świadczeń,
  • o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu,
  • dla celów emerytalno-rentowych, w tym dla osób, które pobierały zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
  • celem naliczenia kapitału początkowego w ZUS,
  • innych – na wniosek klientów.

 3. Udostępnianie klientom informacji o realizowanych przez Urząd zadaniach, świadczonych usługach i instrumentach rynku pracy.

Godziny obsługi interesantów

Lokalny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Bolkowie
prowadzi obsługę klientów

od poniedziałku do piątku w godz. od 08:30 do 14:30,
a we wtorki od godz. 09:30 do 15:30.

Liczba wyświetleń: 2592
Rejestr zmian
Autor: Marcin Kotecki
Opublikował(a): adm (2012-11-19 13:37:24)
Zredagował(a): Łukasz Jedynak (2021-03-11 14:32:14)