Jesteś tutaj: Strona główna » Zrealizowane » RPO WD

RPO WD

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze rozpoczął realizację projektu „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” realizowanego  w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego  2014 – 2020 (RPO WD); Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy.


Celem projekt
u jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, które ukończyły 30. rok życia zamieszkujących powiat jaworski.


Okres realizacji:
od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.


Wartość projektu
 – 1 729 600,00 zł

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia z ustalonym I lub II profilem pomocy, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj:

  • osób po 50. roku życia,
  • kobiet,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób o niskich kwalifikacjach.

 

Formy wsparcia:


Osoby bezrobotne w wieku od 30. roku życia  zainteresowane aktywizacją w ramach form powyższego projektu proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta w celu zakwalifikowania do udziału w realizowanym projekcie
.

 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na poszczególne formy wsparcia i zrekrutowania pełnej liczby uczestników projektu.

 

Informacje udzielane są:

  • w siedzibie PUP w Jaworze, przy ul. Strzegomskiej 7 - pok.2 /tel. 0 76 729 11 02/, pok.3 /tel. 0 76 729 11 03/ oraz pok.6 /tel. 0 76 729 11 06/ lub
  • w Lokalnym Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Bolkowie przy ul. Kolejowej 10 - pok.1; nr tel. 0 75 7414 898.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Liczba wyświetleń: 2089
Rejestr zmian
Autor: Michał Wroński
Opublikował(a): Michał Wroński (2015-09-15 09:44:27)
Zredagował(a): Łukasz Jedynak (2019-02-26 11:51:13)