Jesteś tutaj: Strona główna » Telefony Urzędu Pracy

Telefony Urzędu Pracy

Dyrekcja
Imię i nazwisko pracownikaStanowiskoTelefonNr pokoju
Jarosław Simon Dyrektor 76-729-11-00 16
Monika Teodoridis   Zastępca Dyrektora Urzędu 76-729-11-00 14

 

Dział Organizacyjno - Administracyjny
Imię i nazwisko pracownikaStanowiskoTelefonNr pokoju
Tomasz Gaździcki
Kierownik Działu
76-729-11-17
17
Edyta Matysiewicz-Biegun Starszy Inspektor ds. kadr 76-729-11-10 10
Katarzyna Gawron-Sobczyk Specjalista ds. obsługi sekretariatu i archiwum 76-729-11-10 10
Łukasz Jedynak Informatyk 76-729-11-55 19

 

Dział Finansowo - Księgowy
Imię i nazwisko pracownikaStanowiskoTelefonNr pokoju
Agnieszka Siadkowska-Dobras Główny Księgowy - Kierownik Działu
76-729-11-22
21a
Anna Kitta Inspektor (ds. Fuduszu Pracy i EFS) 76-729-11-11 21
Renata Jełagin

Referent ds. księgowości

(budżet, ZFŚS, windykacje nienależnie pobranych świadczeń)

76-729-11-09 20
Justyna Kida Specjalista ds. programów 76-729-11-09 20
Marian Dudek Starszy Inspektor Powiatowy (naliczanie świadczeń) 76-729-11-18 18

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej
Imię i nazwisko pracownikaStanowisko /rodzaj prowadzonych sprawTelefonNr pokoju
Zofia Piekielniak p. o. Kierownik Działu 76-729-11-05 5
Magdalena Dudek

pośrednik pracy

 • Finansowanie/ dofinansowanie szkoleń zawodowych, studiów podyplomowych, kosztów uzyskania egzaminów i licencji
 • Realizacja bonów szkoleniowych
 • Refundacja kosztów przejazdu i kosztów opieki w związku ze skierowaniem na szkolenie
76-729-11-01 1
Gabriela Mediuch

Pośrednik pracy

 • Obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy litery A-L
76-729-11-03

3

Anna Turek

Pośrednik pracy

 • Obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy litery A-L
 • Międzynarodowe oferty pracy
 76-729-11-03  3
Urszula Latawiec

Doradca zawodowy

 • Obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy litery Ł-M-N
 • Poradnictwo zawodowe
76-729-11-06 6
Krzysztof Schneider

Pośrednik pracy

 • Obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy litery O-Ż
76-729-11-02 2
Wojciech Białczyk

Pośrednik pracy
 
Obsługa Pracodawców w zakresie:

 • informacji ogólnej o formach wsparcia,
 • przyjmowanie ofert pracy,
 • rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi spoza UE,
 • zwolnienia grupowe 

 

76-729-11-27 7
Rafał Sala Pośrednik pracy
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia
76-729-11-07 7
Katarzyna Paluszek Specjalista ds. programów 
 • Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Realizacja bonów na zasiedlenie
76-729-11-13 13
Monika Broda
Specjalista ds. programów
 • Obsługa Pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego; 
 • Projekty i Programy Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego
76-729-11-24 9 B
Joanna Talar Specjalista ds. programów
 • Obsługa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój /PO WER/
76-729-11-24 9 B
Anna Tymciów Specjalista ds. rozwoju zawodowego
 • Organizacja staży zawodowych
 • Realizacja bonów stażowych
 • Refundacja kosztów przejazdu i kosztów opieki w związku ze skierowaniem na staż
76-729-11-12 12
Agnieszka Kos Specjalista ds. programów
 • Organizacja Prac interwencyjnych, Robót publicznych, Prac społecznie użytecznych
 • Program Aktywizacja i Integracja
 • Refundacja kosztów przejazdu i kosztów opieki w związku ze skierowaniem do pracy
76-729-11-13 13

 

Dział Ewidencji i Świadczeń ul. Piłsudskiego 10 w Jaworze

Imię i nazwisko pracownikaStanowiskoTelefonNr pokoju
Anna Baczmańska Kierownik Działu 76-729-11-91 101
Iwona Suwała
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń / Informacja 76-729-11-91 101
Marzanna Krasuska Specjalista ds. ewidencji i świadczeń 76-729-11-97 103
Katarzyna Lisowska Specjalista ds. ewidencji i świadczeń 76-729-11-97  103
Iwona Zarzycka Specjalista ds. rejestracji 76-729-11-95 102
Ewelina Mikołajczak-Białek Specjalista ds. rejestracji 76-729-11-90 102
Justyna Karpiej Specjalista ds. rejestracji 76-729-11-96 102

 

Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie ul. Kolejowa 10
Imię i nazwisko pracownikaStanowiskoTelefonNr pokoju
Jerzy Wojda
Pośrednik pracy / Specjalista ds. rejestracji
75-741-48-98
4
Justyna Podkówka Pośrednik pracy - stażysta  75-741-48-98  2
Liczba wyświetleń: 758
Rejestr zmian
Autor: Paweł Żebrowski
Opublikował(a): Paweł Żebrowski (2018-07-16 11:36:13)
Zredagował(a): Tomasz Gaździcki (2020-08-07 09:03:13)