Jesteś tutaj: Strona główna » Telefony Urzędu Pracy

Telefony Urzędu Pracy

Dyrekcja
Imię i nazwisko pracownikaStanowiskoTelefonNr pokoju
Jarosław Simon Dyrektor Urzędu 76-729-11-00 16
Monika Teodoridis   Zastępca Dyrektora Urzędu 76-729-11-00 14

 

Dział Organizacyjno - Administracyjny
Imię i nazwisko pracownikaStanowiskoTelefonNr pokoju
Tomasz Gaździcki Kierownik Działu 76-729-11-17 17
Edyta Matysiewicz-Biegun Starszy Inspektor ds. kadr 76-729-11-20 11
Urszula Drąg Specjalista ds. obsługi sekretariatu i archiwum 76-729-11-10 10
       

 

Dział Finansowo - Księgowy
Imię i nazwisko pracownikaStanowiskoTelefonNr pokoju
Agnieszka Siadkowska-Dobras Główny Księgowy - Kierownik Działu 76-729-11-22 21a
Anna Kitta Starszy Inspektor Powiatowy (POWER, Fundusz Pracy) 76-729-11-11 21
Paula Kruppa Starszy referent (Fundusz Pracy) 76-729-11-29 20
Renata Jełagin Starszy referent ds. budżetu i windykacji 76-729-11-09 20
Justyna Rubisz Specjalista ds. programów (RPO) 76-729-11-09 20
Marian Dudek Starszy Inspektor Powiatowy (naliczanie świadczeń) 76-729-11-18 18

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej
Imię i nazwisko pracownikaStanowisko /rodzaj prowadzonych sprawTelefonNr pokoju
Katarzyna Piwczyńska - Pisula Kierownik Działu 76-729-11-04 4
Magdalena Dudek Pośrednik pracy
 • Finansowanie/ dofinansowanie szkoleń zawodowych, studiów podyplomowych, kosztów uzyskania egzaminów i licencji
 • Realizacja bonów szkoleniowych
 • Refundacja kosztów przejazdu i kosztów opieki w związku ze skierowaniem na szkolenie
76-729-11-01 1
Gabriela Mediuch Pośrednik pracy
 • Obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy litery A-K
 • Realizacja bonów na zasiedlenie
76-729-11-03 12
Karolina Kowalska-Janik Specjalita ds. programów
 • Projekty i Programy Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego
76-729-11-24 9
Lucyna Maciejowska Pośrednik prazy/Doradca zawodowy
 • Obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy litery A-K
 • Międzynarodowe oferty pracy w ramach sieci EURES
76-729-11-02 2
Krzysztof Schneider Pośrednik pracy
 • Obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy litery L-Ż
76-729-11-02 2
Wojciech Białczyk Pośrednik pracy
 
Obsługa Pracodawców w zakresie:
 • informacji ogólnej o formach wsparcia,
 • przyjmowanie ofert pracy,
 • rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • rejestracja zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemca,
 • zwolnienia grupowe 
 
76-729-11-27 12
Rafał Sala Pośrednik pracy
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • przyjmowanie ofert pracy,
 • informacja ogólna o formach wsparcia
76-729-11-07 12
       
Miłosz Nowak Specjalista ds. programów
 • Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
76-729-11-13 13
Dorota Chalimoniuk Specjalista ds. programów - stażysta
 • Obsługa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój /PO WER/
 • Obsługa Pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
76-729-11-24 9
Anna Tymciów Specjalista ds. rozwoju zawodowego
 • Organizacja staży zawodowych
 • Realizacja bonów stażowych
 • Refundacja kosztów przejazdu i kosztów opieki w związku ze skierowaniem na staż
76-729-11-12 7
Agnieszka Kos Specjalista ds. programów
 • Organizacja Prac interwencyjnych, Robót publicznych, Prac społecznie użytecznych
 • Refundacja kosztów przejazdu i kosztów opieki w związku ze skierowaniem do pracy
76-729-11-30 5

 

Dział Ewidencji i Świadczeń ul. Piłsudskiego 10 w Jaworze
Imię i nazwisko pracownikaStanowiskoTelefonNr pokoju
Anna Baczmańska Kierownik Działu 76-729-11-91 101
Iwona Suwała Specjalista ds. ewidencji i świadczeń / Informacja 76-729-11-91 101
Marzanna Krasuska

Specjalista ds. ewidencji i świadczeń

 • obsługa osób bezrobotnych z prawem i bez prawa do zasiłku oraz osób poszukujących pracy
 • przyznanie i wypłata zasiłku dla bezrobotnych, stypendium oraz dodatku aktywizacyjnego
 •  wydawanie zaświadczeń
76-729-11-97 103
Katarzyna Lisowska

Specjalista ds. ewidencji i świadczeń

 • obsługa osób bezrobotnych z prawem i bez prawa do zasiłku oraz osób poszukujących pracy
 • przyznanie i wypłata zasiłku dla bezrobotnych, stypendium oraz dodatku aktywizacyjnego
 • wydawanie zaświadczeń
76-729-11-97  103
Iwona Zarzycka Specjalista ds. rejestracji 76-729-11-95 102
Ewelina Mikołajczak-Białek Specjalista ds. rejestracji 76-729-11-90 102
Justyna Karpiej Specjalista ds. rejestracji 76-729-11-96 102

 

Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Bolkowie ul. Kolejowa 10
Imię i nazwisko pracownikaStanowiskoTelefonNr pokoju
Anna Walnik Pośrednik pracy 75-741-48-98 4
Justyna Podkówka Pośrednik pracy 75-741-48-98 4
Liczba wyświetleń: 1291
Rejestr zmian
Autor: Paweł Żebrowski
Opublikował(a): Paweł Żebrowski (2018-07-16 11:36:13)
Zredagował(a): Grzegorz Kozłowski (2022-01-11 09:03:06)