Jesteś tutaj: Strona główna » Zakres kompetencji

Zakres kompetencji

Powiatowy Urząd Pracy funkcjonuje na podstawie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.). Poniżej przedstawiamy zakres spraw, z którymi możecie się Państwo zwracać do pracowników naszego Urzędu:

 • rejestracja bezrobotnych,
 • przyznawanie zasiłków,
 • pośrednictwo pracy,
 • pośrednictwo pracy z obszaru Unii Europejskiej i EOG (Eures),
 • giełdy pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia zawodowe,
 • finansowanie kosztów studiów podyplomowych,
 • przyznawanie bonów aktywizujących osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia,
 • organizacja robót publicznych,
 • staże,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • prace interwencyjne,
 • prace społecznie użyteczne,
 • Program Aktywizacja i Integracja,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 • refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia,
 • refundacja kosztów przejazdu oraz kosztów opieki w związku ze skierowaniem do pracy lub na daną formę wsparcia,
 • dodatek aktywizacyjny,
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy,
 • rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi spoza UE,
 • zwolnienia grupowe,
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER); Regionalny Program Operacyjny (RPO),
 • pomoc pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.
Liczba wyświetleń: 2509
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-02 16:01:41)
Zredagował(a): Łukasz Jedynak (2021-03-23 11:47:55)