Jesteś tutaj: Strona główna » Zakres kompetencji

Zakres kompetencji

Powiatowy Urząd Pracy funkcjonuje na podstawie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.). Poniżej przedstawiamy zakres spraw, z którymi możecie się Państwo zwracać do pracowników naszego Urzędu:

 • rejestracja bezrobotnych
 • przyznawanie zasiłków
 • pośrednictwo pracy
 • pośrednictwo pracy z obszaru Unii Europejskiej i EOG (Eures)
 • giełdy pracy
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • finansowanie kosztów studiów podyplomowych
 • przyznawanie bonów aktywizujących osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia
 • organizacja robót publicznych
 • staże
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • prace interwencyjne
 • prace społecznie użyteczne
 • Program Aktywizacja i Integracja
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
 • refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 • refundacja kosztów przejazdu oraz kosztów opieki w związku ze skierowaniem do pracy lub na daną formę wsparcia
 • dodatek aktywizacyjny
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi spoza UE
 • zwolnienia grupowe
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER); Regionalny Program Operacyjny (RPO)
Liczba wyświetleń: 1748
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-02 16:01:41)
Zredagował(a): Edyta Matysiewicz-Biegun (2016-02-15 10:21:14)