Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane » Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze rozpoczął realizację projektu „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" realizowanego  w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Dolnośląskiego  2014 – 2020 (RPO WD); Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy.
 
Celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie głównie osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących powiat jaworski  i które ukończyły 30 rok życia.
 
Projekt realizowany będzie w latach 2020-2021.
 
Wartość projektu na rok 2020 – 1 763 972, 48 zł
 
Wartość projektu na rok 2021 – 1 932 854, 27 zł
 
 
 
Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj:

  • osób po 50. roku życia,
  • kobiet,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób o niskich kwalifikacjach,
  • osoby z terenów wiejskich.

 
 
Formy wsparcia:

  • pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe,
  • staże (rekrutacja trwa),
  • szkolenia (rekrutacja trwa ),
  • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej ( rekrutacja trwa ),
  • prace interwencyjne (rekrutacja trwa),
  • wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy (rekrutacja trwa ).
  •  


Osoby bezrobotne w wieku od 30. roku życia  zainteresowane aktywizacją w ramach form powyższego projektu proszone są o kontakt ze swoim Doradcą Klienta w celu zakwalifikowania do udziału w realizowanym projekcie.
 
 
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na poszczególne formy wsparcia i zrekrutowania pełnej liczby uczestników projektu.
 
 
 
 
 

Informacje dotyczące:
  • staży i prac interwencyjnych udzielane są w siedzibie PUP w Jaworze, przy ul. Strzegomskiej 7 -pok.12 /tel. 0 76 729 11 12/
  • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej udzielane są w siedzibie PUP w Jaworze, przy ul. Strzegomskiej 7 -pok.13 /tel. 0 76 729 11 13/
  • szkoleń udzielane są w siedzibie PUP w Jaworze, przy ul. Strzegomskiej 7 -pok.1 /tel. 0 76 729 11 01/
  • wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy udzielane są w siedzibie PUP w Jaworze, przy ul. Strzegomskiej 7 -pok.7 /tel. 0 76 729 11 07/
  • wszystkich form wsparcia udzielane są w Lokalnym Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Bolkowie przy ul. Kolejowej 10 - pok.1; nr tel. 0 75 741 48 98.
Liczba wyświetleń: 346
Rejestr zmian
Autor: Łukasz Jedynak
Opublikował(a): Łukasz Jedynak (2021-03-24 09:14:29)